Privacyverklaring

YELLOW PEOPLE

Yellow People is specialist in coaching en re-integratie. Yellow People levert de volgende diensten; loopbaanbegeleiding, outplacementbegeleiding, individuele coaching, spoor 2 re-integratiebegeleiding, haalbaarheidsonderzoeken, re-integratiebegeleiding, stress & burn-outbegeleiding, trainingen, workshops, opleidingen voor leidinggevenden. Meer informatie over Yellow People kunt u vinden op de website www.yellowpeople.nl.

Yellow People vindt het vanzelfsprekend dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw privacy respecteren. Wij houden ons dan ook bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leest u onder andere welke cookies wij gebruiken en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we dat doen. 

EIGEN GEGEVENS

 • Postadres: Saal van Zwanenbergweg 11 5026 RM Tilburg
 • Vestigingsadres: Saal van Zwanenbergweg 11 5026 RM Tilburg
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76827143
 • Telefoon: 06 810 587 55
 • E-mailadres: hallo@yellowpeople.nl
 • BTW nummer NL003141067B53
 • KVK 76827143

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Yellow People kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Uw CV
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over uw dienstverband en/of arbeidsverleden die relevant zijn voor de werkzaamheden die Yellow People verricht, waaronder tevens informatie over uw functionele mogelijkheden en belastbaarheid en/of verzuimgegevens wordt verstaan.
 • Gegevens die nodig zijn om de Wet verbetering Poortwachter uit te voeren.

Yellow People kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u direct en/of indirect gebruik maakt van de diensten van Yellow People en u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft gegeven, via bijvoorbeeld de website, een intakeformulier, via uw werkgever en/of u anderszins persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.  

WAAROM Yellow people GEGEVENS NODIG HEEFT

Yellow People verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de door haar geleverde diensten en ten behoeve van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wet verbetering Poortwachter. Yellow People heeft gegevens nodig om de overeenkomst en/of de aan haar gegeven opdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast worden bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt bij de aanvraag van een offerte om een gericht aanbod te kunnen doen. 

Heeft u contact met Yellow People opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of sociale media dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze gegevens verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te kunnen reageren op een online reactie en/of voor het versturen van nieuwsbrieven.

HOE LANG Yellow People GEGEVENS BEWAART

Yellow People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Yellow People verstrekt uw persoonsgegevens enkel en met toestemming van u aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.  Yellow People kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Yellow People worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yellow People gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Om de website optimaal te laten werken, gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Via de browserinstellingen van uw computer kunt u uw instellingen wijzigen en zodoende cookies uitschakelen of verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

Yellow People maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Yellow People bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Yellow People te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Yellow People heeft hier geen invloed op.

Yellow People heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Yellow People. Yellow People zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook heeft u het recht op dataportabiliteit en dat houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft.

BEVEILIGEN

Yellow People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yellow People maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yellow People verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yellow People op via hallo@yellowpeople.nl. www.yellowpeople.nl is een website van Yellow People.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen. Wij zullen een nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

19 mei 2022